Zalo đang là ứng dụng phổ biến ở Việt Nam với số lượng tài khoản người dùng khoảng 70 triệu tài khoản. Nhiều lúc, ta muốn tìm một ai đó gần nhà, hay một bạn nào đó hoặc vô tình ...