Zalo là một mạng xã hội rất phổ biến cung cấp cho người dùng đầy đủ các tính năng: trò chuyện, nhắn tin, gọi thoại và đặc biệt là trò chuyện nhóm, vừa tiện lợi vừa dễ trò chuyện. Để ...